BẢO HÀNH

Quy định bảo hành sản phẩm hay dịch vụ cửa công ty:

·  Khi bảo hành sản phẩm phải còn nguyên Tem, hoặc khách hàng phải chứng minh được sản phẩm còn nguyên hiện trạng, nguyên bản của nhà sản xuất.
·  Trong thời gian bảo hành, Công ty sẽ sửa chữa và thay thế miễn phí khi có sự cố xảy ra.

 NHỮNG TRƯỜNG  HỢP BẢO TRÌ CỬA CUỐN
·  Hết hạn bảo hành
·  Cháy nổ, hư hỏng do thiên tai
·  Tự ý tháo gỡ, sửa chữa
·  Lắp đặt, sử dụng sai kỹ thuật không theo khuyến cáo của nhà sản xuất.